Kontakt

Městské muzeum v Kadani
Švermova 474
432 01 Kadaň
tel. 474 341 295

Odborní pracovníci

Jiří Kopica
Lukáš Gavenda

Prohlídku muzea a historických prostor kláštera je možno tematicky a časově přizpůsobit jako doplněk k výuce vlastivědy a dějepisu, přírodovědy a přírodopisu, výtvarné a estetické výchovy, občanské nauky apod. Podrobnosti sjednávané exkurse lze dohodnout s odbornými pracovníky muzea na shora uvedeném telefonu.

V případě, že máte zájem o reklamu nebo jiné služby našich stránek, použijte email admin@muzeumkadan.cz