Expozice

Expozice muzea

Upozorňujeme návštěvníky, že interiéry kláštera – s výjimkou kostela a části přízemí (s omezeními) – nejsou v současnosti zařízeny bezbariérově.

 Stálé expozice

I. okruh (od roku 1999)

Gotické a barokní sklepy kláštera
(standardní doba prohlídky 30 min.)

  • Mineralogické zajímavosti a nerostné suroviny na Kadaňsku
  • Zkamenělé porosty a živočichové Kadaňska
  • Těžba a zpracování surovin v minulosti – kámen, keramika, kovy, sklo

II. okruh (od roku 2004)

Kostel a historické prostory kláštera
(standardní doba prohlídky 60 min.)

  • Život v klášteř
  • Liturgie
  • Kult Čtrnácti sv. Pomocníků

III. okruh (od roku 2005)

1. patro kláštera
(standardní doba prohlídky 60 minut)

  • Pohledy do minulosti Kadaně

 Sezónní výstavy  

(od nejstarší po aktuální)

18. března – 17. dubna 2006

Josef Liesler a filatelisté

Přehled nejmenších dílek prof. Josefa Lieslera (1912 – 2005), předního českého grafika s mezinárodním věhlasem a čestného občana města Kadaně, rodáka z blízkých Vidolic, z kolekce sběratele Františka Veselého

2. – 21. května 2006

Rukama restaurátorů

Restaurování historických písemností kadaňského okresního archivu, zhotovování jejich uměleckých napodobenin (faksimile) pro výstavní účely a odhalování nástěnných maleb ve františkánském kostele i klášteře – témata výstavy k Mezinárodnímu dni muzeí

18. května – 27. srpna 2006

Kadaňský uličník

Zmapování vývoje názvů (a tím i života – a někdy i smrti) kadaňských ulic, uliček a náměstí za pomoci archivních fotografií, zachycujících známá i méně známá kadaňská zákoutí, mezi nimi i taková, která už odnesl čas…

1. – 25. června 2006

Tužky pana Jindry

Jak se vyrábí tužka a z čeho se skládá její tuha? Kdo byl pan Hardtmuth? Jaké mají tužky v Egyptě? Ukázka z rarit kadaňského sběratele s odpověďmi také na tyto dotazy

5. – 24. září 2006

Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945 – 1946

Stále citlivá problematika, která i po padesáti letech rezonuje v našem kraji. Jiný pohled na tehdejší události, především na jejich iniciátory. Ne každý musí souhlasit, ale každý by se měl zamyslet


7. – 22. října 2006

Historia Franciscana

Starší i nejnovější dějiny České provincie Řádu Menších bratří – františkánů

25. října – 21. prosince 2006 

Klášter dvojím pohledem

Bývalý františkánský klášter v Kadani zachycený v digitální a klasické fotografii. Která z nich je lepší? Přijďte a sami rozsuďte dva fotografy s rozdílným pohledem na věc – Kryštofa Kiszu a Karla Pobřísla

7. listopadu – 21. prosince 2006         

Počátky Kadaně, johanité a měšťan Arvín

První zmínky o Kadani z let 1183 – 1186 (820 let) se kladou do souvislostí s rytířským řádem sv. Jana Jeruzalémského, počátky královského města zase k aktivitám lokátora Arvína v roce 1261 (745 let). Vydejme se tedy s naší výstavou, kterou připravujeme ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, do nejstarších vrstev kadaňského středověku…

 

Na rok 2007 připravujeme: výstavu o kadaňském malíři Kokešovi, o grafickém díle rytce Martina Srba a další…

duben 2007

Rukama restaurátorů II.

historická klášterní knihovna a kaple nemocných

 

Veřejná prezentace výsledků restaurátorských prací podniknutých v areálu františkánského kláštera od jara

do podzimu 2006 týmy  prof. Karla Strettiho i akad. mal. Martina Pavaly v součinnosti Města Kadaně a Biskupství litoměřického s Akademií výtvarného umění v Praze

 

 

3. dubna – 5. srpna 2007

Obrazy z dějin českého zvonařství

výstavní prostory MMK

 

Rekvizice zvonů v době I. světové války ve fotografiích

ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

 

 

9. května – 10. června 2007

Židovské obyvatelstvo na Kadaňsku a Chomutovsku

výstavní síň MMK

 

Inspirace projektem Zmizelí sousedé

 

 

30. června – 9. září 2007

Martin Srb

výstavní síň MMK

 

Dílo českého grafika – tvůrce návrhů bankovek, cenin a poštovních známek

 

 

18. října – 22. prosince 2007

Paleta Josefa Kokeše

výstavní síň MMK

 

Výběr z díla kadaňského malíře a pedagoga u příležitosti

40. výročí jeho úmrtí